Eğitim ve Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçu…

Öğrenci koçu öğrencinin kendini ve yapabileceklerini tanıması aşamasında yol arkadaşlığı yapar. Bunu yaparken öğrencinin ailesi, okulu, sosyal çevresi ve hobileri arasında denge kurmasını sağlar. Bu süreçte öğrencı kendisine verilecek öğrenmeyi öğrenme teknikleri ile beraber daha kısa zamanda daha etkili öğrenmeye geçer. Koçluk sürecini alan bir öğrenci bu bilgi çağında artık hayatında belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerleme kapasitesine sahip olur.

Öğrenci Koçluğu öğrenciye ne sağlar?.

Öğrenci ; okul ve diğer yaşam alanlarında kendini tanır, var olan potansiyelini keşfeder, çözüm odaklı yaratıcı düşüncelere yönelir, hedefini belirleyerek vizyonunu olusturur. Hedefi için eylem adımları atar, kendisi için harekete geçer. Anlayarak etkin okumaya ve zihnini daha etkin kullanmaya başlar.

Bu bilgi çağında kendisine gerekli olan en önemli donanımı -öğrenmeyi öğrenir- sağlar. Hayatının bir dönemini koçla geçiren ögrenci hayat boyu kendi kendinin koçu olur.

Hedefe giden yolda engelleri önünden kaldırmak değil o engellerin üstesinden başarıyla gelmesi için çocuğunuza yol arkadaşlığı yapiyoruz.

Kendini tanımaÖğrenmeyi öğrenme:
Sağ- sol beyin çalışması ile analitik ve duygusal zekayı kuĺlanmasını sağlama
Hedef belirleme
Temsil sistemlerine göre öğrenme Odaklanma egzersizleri
Temel hızlı okuma
Temel hafıza teknikleri ile okul-aile-sosyal yaşam arasında denge sağlayan bir birey olmak için yanınızdayız.
Öğrenci Koçluğu’na kimler başvurabilir?…

– 5- 22 yaş arasi eğitim hayatını daha kaliteli hale getirmek isteyen öğrenciler
– Bu yaş araliğinda çocuğu olan ebeveynler çocuğu için en iyisini isteyenler
– Hatırlama ,düşünme,problem çözme ve akademik başarısını arttırmak isteyenler
– Ögrenme farklılıklarını keşfetmek isteyenler
– Öğrenme önünde engelleri olduğunu düşünenler
– Aslında çocuğum çok zeki çalışınca herşeyi yapıyor ama çalışmıyor diye çocuğundan yakınanlar.